RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Kortdurend verblijf - Verblijf

Vergoeding

Kortdurend verblijf omvat logeren in een instelling gedurende maximaal vier etmalen per week (208 dagen per jaar), gepaard gaande met persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding voor een persoon met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap als deze aangewezen is op permanent toezicht, en het kortdurend verblijf noodzakelijk is als ontlasting van de persoon die gebruikelijke zorg of mantelzorg aan hem geeft.

Verblijf in verband met GGZ-zorg is niet hier beschreven, zie daarvoor het kopje Geestelijke Gezondheidszorg voor de eerste 1.095 dagen. Informatie over verblijf in verband met revalidatie en geriatrische revalidatie vindt u in het vergoedingenoverzicht.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op kortdurend verblijf na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een huisarts of medisch specialist.

Declaraties voor kortdurend verblijf dient de zorgaanbieder in via een declaratieformulier.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven