RMOekraïne gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Begeleiding


Begeleiding, omvat activiteiten aan een persoon met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van: de sociale redzaamheid, het bewegen en verplaatsen, het psychisch functioneren, het geheugen en de oriëntatie of het vertonen van matig of zwaar probleemgedrag.

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De Verzekerde maakt aanspraak op Begeleiding individueel of groep zoals hieronder omschreven, mits de verzekerde een Wlz-zorgvraag heeft. Indien dit niet het geval is, valt de begeleiding niet onder de RMO, maar onder de Wmo van de betreffende gemeente.

De activiteiten die hierboven genoemd zijn, zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. De activiteiten hierboven genoemd bestaan uit;

  • het ondersteunen bij het oefenen met vaardigheden of handelingen;
  • het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie;
  • het overnemen van toezicht, en indien dat nodig is, het bieden van persoonlijke verzorging als bedoeld in artikel 4 in de verzekeringsvoorwaarden voor zover er geen verwijzing is voor verpleging is als omschreven onder het kopje Verpleging en Verzorging.

Begeleiding kan zowel individueel als in een groep (dagbesteding) geboden worden.

Als de Verzekerde begeleiding gedurende een dagdeel (begeleiding groep) ontvangt, omvat de zorg ook vervoer naar en van de instelling als daarvoor een medische noodzaak bestaat.    

De verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op begeleiding individueel of groep na voorafgaande schriftelijke verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Hierbij is van belang dat er geen twijfel bestaat dat de verzekerde een Wlz-zorgvraag heeft en dit betrokken wordt in de verwijzing.  

Indicatie is noodzakelijk per 1-8-2024
De verzekerde maakt aanspraak op begeleiding, als hij hiervoor vooraf toestemming heeft gekregen van de uitvoerder van de RMO. Voorwaarde voor toestemming is een door het aangewezen indicatieorgaan afgegeven positief indicatie-advies. De verzekerde kan een indicatie en toestemming voor verblijf aanvragen met een aanvraagformulier. De verzekerde kan dit formulier downloaden van de website www.rmoekraine.nl. 

Zelf regelen

Declaraties voor begeleiding dient de zorgaanbieder in via een declaratieformulier.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven