RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Fysiotherapie en oefentherapie


De fysiotherapeut of oefentherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van fysiotherapie, advisering of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van onder andere het houdings- en bewegingsapparaat te verbeteren. Normale houding en beweging zijn weer mogelijk of de Verzekerde leert zo goed mogelijk met uw beperkingen om te gaan.

Vergoedingen

Fysiotherapie of oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten die plegen te bieden ter behandeling van de in Bijlage 1 aangegeven aandoeningen. De behandelingen van deze aandoeningen worden voor de verzekerde vanaf de eerste zitting vergoed. Op voorhand is niet duidelijk of u de behandeling vergoed krijgt. Alleen een fysiotherapeut kan bepalen of er sprake is van een medische indicatie die vermeld staat op Bijlage 1.

Verzekerden tot 18 jaar met een aandoening die niet voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering kunnen aanspraak maken op 9 zittingen fysiotherapie en indien de eerste 9 zittingen onvoldoende resultaat hebben gehad op nogmaals ten hoogste 9 zittingen.

U vindt Bijlage 1 op de pagina voor voorwaarden en formulieren.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

Onder de aanspraak valt ook:

  • Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor de verzekerden van 18 jaar of ouder maximaal 9 behandelingen.
  • Gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen). Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder maximaal 37
  • behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
  • Gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. Deze zorg omvat voor de verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 12 behandelingen gedurende
    maximaal 12 maanden.
  • Gesuperviseerde oefentherapie bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD), indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Deze zorg omvat voor de verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 5 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden indien er sprake is van een klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Indien sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties omvat de zorg ten hoogste 27 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en 3 behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren. Indien sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties omvat de zorg 70 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en 52 behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren.
  • Valpreventieve beweeginterventie voor verzekerden met een hoog valrisico die als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen zijn aangewezen op begeleiding op het niveau van een fysiotherapeut of oefentherapeut. Uit de valrisicotest moet gebleken zijn dat er sprake is van een hoog valrisico. Deze zorg omvat ten hoogste één valpreventieve beweeginterventie per twaalf maanden.

In instellingen kunnen verzekerden terecht voor enkelvoudige fysiotherapie. Fysiotherapie aan verzekerden met een indicatie voor Verblijf (wonen) wordt alleen vergoed indien dit niet gericht is op de aandoening, beperking of handicap die de grondslag vormt voor de indicatie voor Verblijf (wonen) en de zorg een monodisciplinair karakter heeft.

De Verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op fysiotherapie of oefentherapie na voorafgaande schriftelijke verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Voor Verzekerden jonger dan 18 jaar met een aandoening die niet voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering is een nieuwe schriftelijke verwijzing van de huisarts, medisch specialist of jeugdarts noodzakelijk indien de eerste 9 zittingen onvoldoende resultaat hebben gehad en de behandeling moet worden verlengd met nog eens 9 zittingen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven