RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Geneesmiddelen (farmaceutische zorg)


Een geneesmiddel (of medicijn) is een stof die een bepaalde, gewenste werking op het lichaam uitoefent.

Vergoedingen

100% vergoeding voor geregistreerde en niet geregistreerde geneesmiddelen.

Geregistreerde geneesmiddelen

De verzekerde maakt aanspraak op alle geneesmiddelen die staan opgenomen in Bijlage 1 Regeling Zorgverzekering. Als u wilt weten of een bepaald geneesmiddel op deze lijst staat, kunt u ook contact opnemen via: overeenkomsten@rmoekraine.nl.

Niet-geregistreerde geneesmiddelen

Onder de aanspraak vallen ook geneesmiddelen die in de apotheek zelf zijn bereid. En geneesmiddelen die een arts voor gebruik door de verzekerde bestelt, als dit geneesmiddel in Nederland is bereid door een fabrikant als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder mm van de Geneesmiddelenwet. Indien het gaat om een bestelling van een geneesmiddel dat in Nederland niet in de handel is maar wel in een ander land, is dit slechts toegestaan als de verzekerde lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners. In alle gevallen moet het gaan om rationele farmacotherapie. Dat wil zeggen dat behandeling plaatsvindt met een geneesmiddel in een voor de verzekerde geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en de effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en die tevens het meest doelmatig is met het oog op de totale zorgkosten.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Geen vergoeding

Onder de aanspraak valt niet:

 • geneesmiddelen die volgens de Regeling zorgverzekering niet vergoed mogen worden;
 • geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd geneesmiddel dat niet in het GVS zit;
 • homeopathische en antroposofische producten en geneesmiddelen;
 • voedingssupplementen en niet als geneesmiddel geregistreerde vitaminen;
 • geneesmiddelen en inentingen die tot doel hebben een ziekte te voorkomen in verband met een reis;
 • geneesmiddelen in verband met IVF of daarmee te vergelijken behandelingen;
 • geneesmiddelen voor onderzoek of experimenteel gebruik;
 • geneesmiddelen zoals bedoeld in artikel 40 lid 3 sub f van de Geneesmiddelenwet; en
 • andere kosten (zoals administratie- of verzendkosten).

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

In deze zorg is het advies van en de begeleiding door degene die de verzekerde het geneesmiddel ter hand stelt, inbegrepen.

Onder de aanspraak valt ook:

 • AP-Q (Primaquine) op verwijzing van een medisch specialist. Het recept hiervoor inclusief een begeleidende brief wordt gestuurd naar zowel de apotheek als naar RMO via machtigingen@rmoekraine.nl;
 • Ivermectine (Stromectol);
 • Maagzuurremmers vanaf het eerste recept, ook bij niet-chronisch gebruik; en
 • Anticonceptiemiddelen worden vergoed, met uitzondering van condooms en sterilisatie. Ook het plaatsen van een Mirena spiraal door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog wordt vergoed. Dit geldt voor alle leeftijden dus ook na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar.

Per recept kan de Verzekerde aanspraak maken op de geneesmiddelen voor een bepaalde periode. Deze periode is:

 • Vijftien dagen, dan wel de kleinste afleververpakking, indien het nieuwe medicatie betreft of indien het een geneesmiddel betreft ter bestrijding van acute aandoeningen met antibiotica of chemotherapeutica;
 • Bij geneesmiddelen die meer dan € 500 per maand kosten wordt na de eerste uitgifte een hoeveelheid geneesmiddelen voor maximaal 1 maand afgeleverd gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden);
 • Bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen, zoals bij bovenstaande punt benoemd, door goed ingestelde patiënten wordt voor maximaal 3 maanden afgeleverd;
 • Maximaal één maand voor slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen;
 • Drie maanden voor geneesmiddelen ter behandeling van chronische ziekten;
 • Eén jaar voor orale anticonceptiva. Bij een eerste voorschrift van orale anticonceptiva geldt een maximale termijn van 3 maanden;
 • Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) is maatwerk nodig per patiënt door overleg tussen professionals, zoals huisarts, thuiszorgverpleegkundigen en apothekers(assistenten). Tenzij er specifieke afspraken zijn gemaakt in het overleg tussen de zorgprofessionals, wordt een aflevering van maximaal 15 dagen gehanteerd;
 • 1 (één) maand in overige gevallen. Als iemand voor de eerste keer vloeibare geneesmiddelen voorgeschreven krijgt, dan worden deze in de kleinste handelsverpakking geleverd.

Een recept van een huisarts, jeugdarts, tandarts, medisch specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist, physician assistant of GGD-arts is noodzakelijk om geneesmiddelen te ontvangen. Op dieetpreparaten en bepaalde geneesmiddelen heeft de Verzekerde alleen aanspraak als hij voldoet aan de voorwaarde(n) opgenomen in Bijlage 2 bij de Regeling Zorgverzekering. De landelijke vereenvoudigde procedure behelst een beoordeling op basis van een artsenverklaring en apotheekinstructies. De voorschrijver vult voor een aantal geneesmiddelen en voor dieetpreparaten een formulier in en geeft deze met het recept mee aan de Verzekerde. De apotheek beschikt over apotheekinstructies om de controle uit te voeren en mag wanneer alles in orde is het geneesmiddel direct afleveren.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven