RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Geriatrische revalidatie


Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medischspecialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld door een beroerte of een botbreuk. Deze mensen hebben behoefte aan een revalidatiebehandeling die meerdere soorten zorg combineert, zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtist, maatschappelijk werkende en de specialist ouderengeneeskunde. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. De zorg is aangepast aan de individuele herstelmogelijkheden en het trainingstempo van ouderen en houdt rekening met andere al bestaande aandoeningen. Het doel is deze ouderen te helpen terug te keren naar de eigen woonomgeving.

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Geriatrische revalidatie duurt maximaal 6 maanden.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De verzekerde maakt aanspraak op geriatrische revalidatie in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leervermogen en trainbaarheid. Geriatrische revalidatie is integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg en moet gericht zijn op het dusdanig verminderen van de functionele beperkingen dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. De Verzekerde maakt aanspraak op geriatrische revalidatie als de Verzekerde bij de start van de geriatrische revalidatie wordt opgenomen en:

  • de geriatrische revalidatie binnen een week aansluit op een opname in verband met medisch specialistische zorg. Daarbij geldt dat de verzekerde geen aanspraak kan maken op geriatrische revalidatie als de verzekerde vóór die opname was opgenomen in een verpleeghuis. Met een opname in een verpleeghuis wordt bedoeld verblijf in een instelling als omschreven onder het kopje Verblijf (wonen), of  
  • als de geriatrische revalidatie nodig is door een acute aandoening waarvoor de Verzekerde eerder medisch specialistische hulp heeft gehad en er sprake is van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid. 

De verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op geriatrische revalidatie na voorafgaande schriftelijke verwijzing van de medisch specialist van het ziekenhuis waar de verzekerde opgenomen is geweest waarbij de indicatie voor geriatrische revalidatie is gesteld onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven