RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Huishoudelijke hulp


Huishoudelijke hulp omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden in verband met een somatische, psychogeriatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die leidt of dreigt te leiden tot het disfunctioneren van de verzorging van het huishouden van de Verzekerde dan wel van de leefeenheid waartoe de Verzekerde behoort, te verlenen door een instelling.  

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De Verzekerde maakt aanspraak op huishoudelijke hulp, mits de verzekerde een Wlz-zorgvraag heeft.  Indien dit niet het geval is, valt de begeleiding niet onder de RMO, maar onder de Wmo van de betreffende gemeente.

De Verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op huishoudelijke hulp na voorafgaande schriftelijke verwijzing van de huisarts.  Hierbij is van belang dat er geen twijfel bestaat dat de verzekerde een Wlz-zorgvraag heeft en dit betrokken wordt in de verwijzing.  

Zelf regelen

Declaraties voor begeleiding dient de zorgaanbieder in via een declaratieformulier.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven