RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Hulpmiddelen


Een medisch hulpmiddel is bijvoorbeeld een rollator, een hoortoestel, bril, rolstoel, of een beenprothese, maar ook incontinentiemateriaal, TENS en diabetestestmaterialen.

Vergoeding

100% vergoeding. Hulpmiddelen en verbandmiddelen waar de verzekerde aanspraak op kan doen zijn opgenomen in Bijlage 3: Hulpmiddelen. U vindt deze bijlage op de pagina voor voorwaarden en formulieren.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

U kunt een hulpmiddel krijgen via een gecontracteerde zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft met ons afspraken gemaakt over het assortiment dat zij kunnen aanbieden. Het is niet mogelijk een ander hulpmiddel te krijgen of zelf het verschil bij te leggen.

In Bijlage 3: hulpmiddelen, is opgenomen of er sprake is van eigendom of bruikleen, en of er bijzonderheden gelden voor het aanvragen van een hulpmiddel. U vindt Bijlag 3 op de pagina voor voorwaarden formulieren. In de Regeling zorgverzekering zijn de indicatiecriteria opgenomen waaraan moet zijn voldoen om aanspraak te kunnen maken op een hulp- of verbandmiddel.

De verzekerde kan geen aanspraak maken op vergoeding van de kosten van normaal gebruik van hulpmiddelen, tenzij in de Rzv is bepaald dat deze vergoed worden. Een voorbeeld van normaal gebruik is het vervangen van batterijen.

Als de verzekerde aanspraak maakt op een hulpmiddel wordt hiermee bedoeld dat de verzekerde recht heeft op verstrekking (vergoeding) en in sommige gevallen vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel.

De verzekerde heeft éénmalig aanspraak op verstrekking van een specifiek hulpmiddel. Dit betekent dat geen aanspraak bestaat op een reserveverstrekking of herhalingsverstrekking na het verlopen van de gemiddelde gebruikstermijn.

Er wordt alleen een bril vergoed wanneer de afwijking van één of beide ogen groter dan of gelijk is aan plus of min 1.50 dioptrie. Er wordt alleen een leesbril vergoed wanneer de afwijking van één of beide ogen groter dan of gelijk is aan 1.50 dioptrie én er een sterkte verschil is van tenminste 0.75 dioptrie tussen beiden ogen. Voor de aanschaf of vervanging van een bril heeft RMO een overeenkomst gesloten met Pearle Opticiens en Specsavers. Pearle en Specsavers doen de oogmeting en controleren of de ontheemde recht heeft op een bril. Voor overige zorgverleners:
Voor montuur, glazen en oogmeting tesamen een maximale vergoeding van: € 50,- bij een enkelvoudige bril met dpt 1.5 - 4.75, € 130,- bij een multifocale bril met dpt 1.5-4.75, € 160,- bij een enkelvoudige bril met dpt 5-9, € 230,- bij een multifocale bril met dpt 5-9, € 490,- bij een enkelvoudige of multifocale bril met een dpt >9.

Let op! Vanaf 18 jaar of ouder: vanaf 8 weken na inschrijving bij de RMO kan er aanspraak op 1 bril per 3 jaar worden gemaakt. Onder de 18 jaar: er kan aanspraak worden gemaakt op 1 bril per 2 jaar.

Voor de verstrekking van een elektrische rolstoel is voorafgaand toestemming nodig van het RMO. De leverancier neemt daartoe contact op met RMO .

Als het hulpmiddel met opzet beschadigd is, als schade is ontstaan door schuld of niet goed voor het hulpmiddel is gezorgd, kan de verzekerde geen aanspraak maken op vervanging, correctie of herstel van het hulpmiddel door RMO.  Als de verzekerde het hulpmiddel in bruikleen heeft en het is door de verzekerde met opzet beschadigd, dan kan RMO de kosten hiervan op de verzekerde verhalen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven