RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Kraamzorg


Kraamzorg is hulp door een kraamverzorgende, werkzaam bij een kraam- of thuiszorgorganisatie. De kraamverzorgende assisteert de verloskundige of arts tijdens de bevalling. Daarna helpt de kraamverzorgende doorgaans gedurende een week bij de verzorging van de moeder en de baby. Zij verstrekt informatie en controleert moeder en kind in de eerste dagen na de bevalling.

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. De aanspraak geldt voor kraamzorg (24 uur tot maximaal 80 uur) van een kraam – of thuiszorgorganisatie verdeeld over ten hoogste 6 weken vanaf de dag van de bevalling. Hiermee wordt zowel de kraamzorg bij de verzekerde thuis als kraamzorg tijdens verblijf in het ziekenhuis bedoeld. Als om medische redenen verlenging noodzakelijk is, kan dat met een maximum van 16 uur.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Geen vergoeding

De kosten voor een kraamzorgpakket worden niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

Als de baby na de bevalling opgenomen is geweest in een ziekenhuis, kan de Verzekerde aanspraak maken op kraamzorg tot een maximum van zestien uur. De aanspraak op kraamzorg na opname geldt als:

  • de volledige kraamzorgperiode van maximaal 10 dagen door opname van het kind verstreken is, en
  • de baby nog jonger is dan vier maanden.

Het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld aan de hand van Bijlage 4: Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. U vindt deze bijlage op de pagina voor voorwaarden en formulieren

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven