RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Revalidatie


Revalidatie is een vorm van medisch specialistische zorg onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts. Revalidatie betekent ‘herstel’. Revalidatie is gericht op het herstel van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening als gevolg van een ongeval, medische ingreep of ernstige ziekte. Als volledig herstel niet op korte termijn wordt verwacht, proberen de artsen/zorgverleners van verschillende disciplines de verzekerde te helpen blijvende beperkingen te voorkomen. Als dat ook niet mogelijk is, werken de artsen samen met de verzekerde om zijn beperking zo goed mogelijk in zijn leven, zijn omgeving en de maatschappij in te passen.

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De Verzekerde maakt aanspraak op revalidatie als deze zorg voor hem het meest doeltreffend is om een handicap te voorkomen, te verminderen of te overwinnen. Met revalidatie is de Verzekerde in staat een mate van zelfstandigheid te bereiken of te behouden, die rekening houdend met de handicap, redelijkerwijs mogelijk is. Het moet gaan om een handicap die het gevolg is van:

  • stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen, of
  • een aandoening van het centrale zenuwstelsel leidend tot beperkingen in de communicatie, cognitie (de processen van onder andere leren, waarnemen, herinneren, denken) of het gedrag.

De aanspraak geldt voor revalidatie in deeltijd- of dagbehandeling. Revalidatie met opname geldt alleen als daarmee snel betere resultaten zijn te verwachten dan met revalidatie in deeltijd of dagbehandeling.

De Verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op revalidatie na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een huisarts, medisch specialist (incl. sportarts), arts-assistent (AGBcode 83.34 en 84.25), verloskundige (naar KNO i.v.m. klieven tongriepje), arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts), jeugdarts, bedrijfsarts, verloskundige, tandarts, SEH arts, kaakchirurg, physician assistent, GGD arts voor aanvragen laboratoriumdiagnostiek (IZB en TBC) en/of doorverwijzen in geval van bv TBC of SOA, klinisch fysicus audioloog, klinisch technoloog, optometrist/orthoptist, triage-audicien of RIVM-arts.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven