RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Verblijf bij opname - Verblijf


Verzekerden kunnen in overleg met de medisch specialist voor onderzoek, ingreep of ter observatie worden opgenomen. Als een verzekerde meerdere dagen moet blijven, is hij “klinisch” opgenomen. Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. 

Vergoedingen

Het verblijf is verzekerd gedurende een ononderbroken periode van 1.095 dagen. Een onderbreking van ten hoogste 30 dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1.095 dagen. Een onderbreking wegens weekend- of vakantieverlof telt wel mee.

Verblijf in verband met GGZ-zorg is niet hier beschreven, zie daarvoor het kopje Geestelijke Gezondheidszorg voor de eerste 1.095 dagen. Informatie over verblijf in verband met revalidatie en geriatrische revalidatie vindt u terug in het vergoedingsoverzicht.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De verzekerde maakt aanspraak op verblijf, gedurende het etmaal, dat medisch noodzakelijk is in verband met verloskundige zorg, chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard, medisch specialistische zorg en geriatrische revalidatie. Ook kan de Verzekerde aanspraak maken op de bijbehorende noodzakelijke verpleging, verzorging, paramedische zorg en geneesmiddelen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven