RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Ziekenvervoer


Wanneer u behandelingen moet ondergaan in het ziekenhuis of behandelcentrum kunt u, als u daarvoor een medische verklaring heeft, gebruik maken van de vergoedingsregeling voor ziekenvervoer.

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

Deze aanspraak geldt als wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in  Bijlage 6: Indicaties medisch geïndiceerd ziekenvervoer. Hierin staat ook omschreven of er recht is op één of meerdere begeleiders. U vindt Bijlage 6 op de pagina voor voorwaarden en formulieren

Gecontracteerde vervoerders dienen hun rekeningen direct bij RMO in. Bij een niet-gecontracteerde vervoerder ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in, samen met een kopie van uw afsprakenkaart.

Ook als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer of een eigen auto, declareert u zelf de kosten (met afsprakenkaart). Deze kosten kunt u eenvoudig declareren door middel van het specificatieformulier ziekenvervoer.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van RMO. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw huisarts of medisch specialist nodig. Hiervoor kan de arts het aanvraagformulier vervoer gebruiken. Als u om medische redenen niet in staat bent om met het openbaar vervoer of met eigen vervoer te gaan, dient dit apart op de aanvraag vermeld te staan.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven