RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Begeleiding


Begeleiding, omvat activiteiten aan een persoon met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van: de sociale redzaamheid, het bewegen en verplaatsen, het psychisch functioneren, het geheugen en de oriëntatie of het vertonen van matig of zwaar probleemgedrag.

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De Verzekerde maakt aanspraak op Begeleiding individueel of groep zoals hieronder omschreven, mits de verzekerde een Wlz-zorgvraag heeft. Indien dit niet het geval is, valt de begeleiding niet onder de RMO, maar onder de Wmo van de betreffende gemeente.

De activiteiten die hierboven genoemd zijn, zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. De activiteiten hierboven genoemd bestaan uit;

  • het ondersteunen bij het oefenen met vaardigheden of handelingen;
  • het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie;
  • het overnemen van toezicht, en indien dat nodig is, het bieden van persoonlijke verzorging als bedoeld in artikel 4 in de verzekeringsvoorwaarden voor zover er geen verwijzing is voor verpleging is als omschreven onder het kopje Verpleging en Verzorging.

Begeleiding kan zowel individueel als in een groep (dagbesteding) geboden worden.

Als de Verzekerde begeleiding gedurende een dagdeel (begeleiding groep) ontvangt, omvat de zorg ook vervoer naar en van de instelling als daarvoor een medische noodzaak bestaat.    

De Verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op begeleiding individueel of groep na voorafgaande schriftelijke verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Hierbij is van belang dat er geen twijfel bestaat dat de verzekerde een Wlz-zorgvraag heeft en dit betrokken wordt in de verwijzing.  

Zelf regelen

Declaraties voor begeleiding dient de zorgaanbieder in via een declaratieformulier.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven