RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Logopedie


Een logopedist geeft hulp bij stoornissen van adem, stem, spraak, taal en horen. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie(verzorger) van de Verzekerde.

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Geen vergoeding

Onder de aanspraak valt niet logopedie in verband met:

  • een onderwijskundig doel,
  • dyslexie,
  • taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid,
  • behandeling in verband met beroepsuitoefening, bijvoorbeeld voor zangers, spreken in het openbaar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De verzekerde kan aanspraak maken op logopedie als:

  • die een geneeskundig doel heeft, en
  • van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht.

De verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op Logopedie na voorafgaande schriftelijke verwijzing van de jeugdarts, huisarts of medisch specialist.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven