RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Eerstelijnsverblijf - Verblijf


In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de verzekerde te maken krijgt met zorgvragen waarbij de huisarts het medisch niet meer verantwoord vindt om thuis te verblijven, maar waarvoor de verzekerde niet hoeft te worden opgenomen in een ziekenhuis. De huisarts kan dan na overleg met u bepalen dat de verzekerde wordt opgenomen in een zogenoemd eerstelijnsverblijf.

Vergoedingen

 Het verblijf is verzekerd gedurende een ononderbroken periode van 3 maanden.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De verzekerde maakt aanspraak op verblijf, gedurende het etmaal, dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Ook kan de verzekerde aanspraak maken op de bijbehorende noodzakelijke verpleging, verzorging en paramedische zorg in een zorginstelling die eerstelijnsverblijf biedt, zoals vermeld in zorgzoeker

De verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op eerstelijnsverblijf na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. Als het verblijf langer dan 3 maanden duurt, is een nieuwe verwijzing noodzakelijk.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven