RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Verpleging en verzorging (thuiszorg)


Verpleging en verzorging (ook wel: thuiszorg) richt zich op lichamelijke gezondheidszorg, sociale redzaamheid, geestelijk welzijn en op de eigen woon- en leefomgeving.

Vergoedingen

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

Onder verpleging en verzorging wordt verstaan: zorg zoals verpleegkundigen of verzorgende die plegen te bieden, die - verband houdt met de behoefte aan huisartsenzorg of medisch specialistische zorg of een hoog risico daarop - niet gepaard gaat met verblijf, en - geen kraamzorg betreft.

Een indicatie wordt vastgesteld door een HBO-wijkverpleegkundige. De indicatie moet voldoen aan de normen die de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) daarvoor heeft opgesteld.

Declaratie voor jeugdige Verzekerden (18-):

  • Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet. Dit wordt geïndiceerd door de (kinder)verpleegkundige. Declaraties voor deze zorg dient de zorgaanbieder in via VeCoZo.
  • Indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder de Jeugdwet vallen. Declaraties voor deze zorg dient de zorgaanbieder in bij de gemeente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven