RMOekraïne gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Bijzondere tandheelkunde


Er is sprake van bijzondere tandheelkunde bij zeer ernstige aangeboren of verworven aandoeningen in het tand-kaak-mondstelsel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij oligodontie (het niet aangelegd zijn van meer dan 6 blijvende tanden of kiezen), ernstige glazuurdefecten, schisis (verhemeltespleten) en afwijkingen waarbij delen van de kaak zijn verwijderd. Uw behandelaar is hier doorgaans goed mee bekend. Daarnaast zijn er ruimere vergoedingen mogelijk bij mensen met een lichamelijke en/of geestelijke aandoening. Voor al deze behandelingen geldt dat voorafgaande aan de behandeling er een aanvraag moet worden ingediend en een machtiging moet zijn afgegeven.

Vergoedingen

De Verzekerde maakt aanspraak op bijzondere tandheelkunde die noodzakelijk is als er:

 • een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tandkaakmondstelsel heeft. Slechts bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak kan de Verzekerde aanspraak maken op het aanbrengen van implantaten en het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur (deze moeten dienen om een uitneembare prothese op te bevestigen);
 • een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening is;
 • een niet-tandheelkundige medische behandeling moet ondergaan en deze behandeling zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat zal hebben.

De Verzekerde maakt alleen aanspraak op:

 • bijzondere tandheelkunde als deze noodzakelijk is om een tandheelkundige functie te behouden of te verwerven, die gelijkwaardig is aan de tandheelkundige functie die de Verzekerde zou hebben gehad als de aandoening zich niet zou hebben voorgedaan; en
 • orthodontische hulp als er sprake is van een zeer ernstige ontwikkeling- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, waarbij medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige Basis noodzakelijk is.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

 • De verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op bijzondere tandheelkunde door een orthodontist na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een tandarts of kaakchirurg.
 • De verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op bijzondere tandheelkunde door een kaakchirurg na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een tandarts of kaakchirurg.
 • De kaakchirurg moet verbonden zijn aan een ziekenhuis. Of een kliniek waarmee een contract is afgesloten. De verzekerde kan alleen aanspraak maken op bijzondere tandheelkunde door een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde als hij vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van zijn huisarts, tandarts of kaakchirurg.

Voor bijzondere tandheelkunde heeft de Verzekerde vooraf toestemming van RMO nodig. Voor de kaakchirurg is geen toestemming nodig. De aanvraag moet voorzien zijn van een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder. Deze schriftelijke motivatie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • NAW-gegevens en BSN nummer.
 • De gediagnosticeerde afwijking.
 • Het behandelplan.
 • De verwachte kosten.
 • Beschikbare foto's (hiervoor geen aparte foto maken).

De aanvraag kan verstuurd worden naar: machtigingen@rmoekraine.nl

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven