RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Tandheelkunde


Een tandarts is iemand die gespecialiseerd is in alles wat met de gezondheid van tanden te maken heeft. In de tandartspraktijk kan ook een mondhygiënist werkzaam zijn, die zich inzet voor de reiniging van het gebit en de conditie van het tandvlees.

Vergoedingen

Verzekerde onder de 18 jaar

Onder de aanspraak valt:

 • één periodiek preventief tandheelkundig onderzoek per jaar, tenzij de verzekerde meer keren per jaar zo’n onderzoek nodig heeft;
 • incidenteel tandheelkundig consult;
 • het verwijderen van tandsteen;
 • twee fluorideapplicaties per jaar als de verzekerde 6 jaar of ouder is, tenzij de verzekerde meer keren per jaar zo’n applicatie nodig heeft, vanaf het doorbreken van de blijvende gebitselementen;
 • sealing;
 • parodontale hulp (behandeling van tandvlees);
 • anesthesie (verdoving);
 • endodontische hulp (wortelkanaalbehandeling, molaren uitgezonderd);
 • restauratie van gebitselementen met plastische materialen (vullingen);
 • gnathologische hulp (hulp bij kaakgewrichtproblemen of knarsen);
 • uitneembare prothetische voorzieningen (kunstgebit en frameprothese);
 • tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van implantaten, als het ter vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden is die niet zijn aangelegd;
 • of als het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg is van een ongeval;
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve het aanbrengen van implantaten; en
 • röntgenonderzoek (foto), behalve röntgenonderzoek voor orthodontische hulp. Bij bezoek aan de tandarts buiten de normale openingstijden, maakt de verzekerde alleen aanspraak op tandheelkunde als het bezoek niet tot een andere dag kan worden uitgesteld.

Verzekerde vanaf 18 jaar

100% vergoeding tot maximaal € 350,- voor noodhulp. Tot 01-03-2024 geldt een vergoeding tot € 250,-
Onder de aanspraak valt:

 • noodhulp zoals omschreven in de Verrichtingenlijst Noodhulp Tandheelkunde (Bijlage 5). U vindt Bijlage 5 op de pagina voor voorwaarden en formulieren. Uitgangspunt van de noodhulp is het met zo eenvoudig mogelijke middelen zoveel mogelijk behouden van de actuele functie van het gebit, inclusief het behoud van de aanwezige functionele elementen;
 • chirurgische tandheelkundige hulp door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek, behalve parodontale chirurgie en het aanbrengen van implantaten en ongecompliceerde extracties; en
 • uitneembare volledige protheses voor de boven- of onderkaak.

Onder noodhulp valt geen fronttandvervanging (vervanging van blijvende snij- en hoektanden met implantanten) als deze niet zijn aangelegd of door een ongeval geheel ontbreken.

Bij bezoek aan de tandarts buiten de normale openingstijden, maakt de Verzekerde alleen aanspraak op tandheelkunde als het bezoek niet tot een andere dag kan worden uitgesteld.

Bijzondere aanspraak

Twee maanden na instroom kan de verzekerde aanspraak maken op een volledige prothese.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op behandeling door een kaakchirurg na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een tandarts of huisarts.

Voorafgaande toestemming van RMO is nodig:

 • voor behandeling onder narcose;
 • als een tandarts of tandprotheticus een volledige en uitneembare prothese voor de boven- of onderkaak maakt;
 • als de volledige en uitneembare prothese voor de boven- en/of onderkaak die de Verzekerde nu draagt binnen 6 jaar na levering wordt vervangen. Dit geldt niet voor een immediaatprothese;
 • als de Verzekerde moet worden behandeld op de plaats waar de Verzekerde verblijft (bijvoorbeeld thuis of in een instelling);
 • als het maximale budget van € 350,- per kalenderjaar (tot 01-03-2024 € 250,- per kalenderjaar) wordt overschreden. De praktijk dient in dit geval een contract af te sluiten met RMO. Indien er geen contract is, kan deze aangevraagd worden via overeenkomsten@rmoekraine.nl. Tevens kan er een aanvraag ingediend worden via Vecozo. 

Als de praktijk een contract heeft afgesloten kan er een aanvraag worden ingediend zodra het budget van € 250,- per kalenderjaar (tot 01-03-2024 € 250,- per kalenderjaar) is overschreden. De aanvraag moet voorzien zijn van een schriftelijke motivatie:

 • NAW-gegevens en BSN nummer
 • De gediagnosticeerde afwijking.
 • Het behandelplan.
 • De verwachte kosten.
 • Beschikbare foto's (hiervoor geen aparte foto maken).

De aanvraag kan worden ingediend via Vecozo onder formulier M24. Voor vragen over machtigingen kunt u contact opnemen via machtigingen@rmoekraine.nl.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven