RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Plastische chirurgie


Plastische chirurgie is een chirurgisch specialisme waarin men zich richt op het uit functioneel (soms esthetisch) oogpunt aanpassen van het uiterlijk, bijvoorbeeld het herstellen van aangeboren of opgelopen verminkingen.

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Geen vergoeding

Onder de aanspraak vallen niet behandelingen van plastische chirurgische aard als het gaat om:

 • correctie van verlamde of verslapte bovenoogleden die niet het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
 • liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik;
 • het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn;
 • het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie-aplasie van de borst bij vrouwen en daarmee vergelijkbare situatie bij man/vrouw transgenders;
 • borstverkleining;
 • het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak;
 • operatieve ingrepen in het kader van transseksualiteit;
 • het ongedaan maken van een sterilisatie; of
 • behandeling van plagiocefalie en brachycefalie zonder craniosynostose met een redressiehelm.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

Plastische chirurgie is zeer beperkt opgenomen in de RMO. Onder de aanspraak vallen behandelingen van plastische chirurgische aard als het gaat om correctie van:

 • afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen; − verminkingen die gevolg zijn van een ziekte, ongeval of een geneeskundige verrichting;
 • verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking;
 • of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
 • de volgende aangeboren misvormingen: lip, kaak-, en gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel; of
 • geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen.

De Verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op plastische chirurgie na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een huisarts, medisch specialist (incl. sportarts), arts-assistent (AGBcode 83.34 en 84.25), verloskundige (naar KNO i.v.m. klieven tongriepje), arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts), jeugdarts, bedrijfsarts, verloskundige, tandarts, SEH arts, kaakchirurg, physician assistent, GGD arts voor aanvragen laboratoriumdiagnostiek (IZB en TBC) en/of doorverwijzen in geval van bv TBC of SOA, klinisch fysicus audioloog, klinisch technoloog, optometrist/orthoptist, triage-audicien of RIVM-arts.

Voor plastische chirurgie heeft de Verzekerde met uitzondering van spoedeisende hulp vooraf toestemming van RMO nodig. Stuur bij de aanvraag een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder aan RMO via machtigingen@rmoekraine.nl. De aanvraag kan ook gedaan worden via VECOZO door de zorgaanbieder.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven