RMOekraïne gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Medisch specialistische zorg


Een medisch specialist is een arts die na zijn basisopleiding een specialistische opleiding heeft gevolgd en als medisch specialist geregistreerd is. Er zijn in Nederland ongeveer 30 verschillende specialismen. De meeste medisch specialisten zijn verbonden aan een ziekenhuis.

Sommige vormen van medisch specialistische zorg hebben een eigen pagina:

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Onder deze aanspraak valt:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt, zoals geneesmiddelen, verbandmiddelen of hulpmiddelen;
 • Sterilisatie vrouw tijdens keizersnede;
 • Mechanische beademing, en daarbij horende medisch specialistische zorg, geneesmiddelen, verblijf, verpleging en verzorging in of onder verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.

Geen vergoeding

Onder de aanspraak valt niet:

 • fertiliteitsonderzoeken en behandelingen zoals IVF en ICSI;
 • cochleaire implantaten;
 • sterilisatie; - het ongedaan maken van sterilisatie;
 • besnijdenis zonder medische noodzaak;
 • autologe stamceltransplantatie bij Verzekerden met de ziekte van Crohn;
 • behandeling van plagiocefalie en brachycefalie zonder craniostenose met een redressiehelm;
 • correctie van verlamde of verslapte bovenoogleden die niet het gevolg zijn van een; aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
 • liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik;
 • het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn;
 • het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie-aplasie van de borst bij; vrouwen en daarmee vergelijkbare situatie bij man/vrouw transgenders;
 • borstverkleining;
 • het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak;
 • behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek; - starten van geslachtsveranderende behandeling door middel van hormoontherapie; en
 • operatieve ingrepen in het kader van transseksualiteit.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

De Verzekerde heeft aanspraak op zorg bij Genderdysforie onder bepaalde voorwaarden. Genderdysforie is het diepe gevoel van onbehagen dat iemand ervaart als geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. Vaak gaat het samen met de wens om van een ander geslacht te willen zijn. De zorg omvat:

 • Psychologische begeleiding en GGZ zorg;
 • Hormoonbehandelingen, indien reeds is gestart bent met hormoonbehandelingen in het land van herkomst.

Uitgesloten zijn het in Nederland starten van geslachtsveranderende behandeling door middel van hormoontherapie en geslachtsveranderende operatieve ingrepen.

Ingeval een ongeboren kind een open ruggetje (spina bifida) blijkt te hebben, dan kan een prenatale operatie plaats hebben in Leuven (B), onder de voorwaarde van een verwijzing door en onder zorgvuldige begeleiding van een Nederlands Universitair Medisch Centrum.

Voor behandeling van spataderen kan de behandelende arts op basis van de klachten en aanvullend onderzoek bepalen of de behandeling in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de regeling indien:

 • er sprake is van duidelijke klachten en/of verschijnselen passend bij spataderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huidverkleuring, slecht genezende wonden aan het onderbeen, vochtophoping in het been, kramp;
 • er bij aanvullend onderzoek (duplexonderzoek), naast de klachten, afwijkingen gevonden worden die aan duidelijk omschreven criteria voldoen.

De Verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op medisch specialistische zorg na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een huisarts, medisch specialist (incl. sportarts), arts-assistent (AGBcode 83.34 en 84.25), verloskundige (naar KNO i.v.m. klieven tongriepje), arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts), jeugdarts, bedrijfsarts, verloskundige, tandarts, SEH arts, kaakchirurg, physician assistent, GGD arts voor aanvragen laboratoriumdiagnostiek (IZB en TBC) en/of doorverwijzen in geval van bv TBC of SOA, klinisch fysicus audioloog, klinisch technoloog, optometrist/orthoptist, triage-audicien of RIVM-arts.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven